L'oferta musical de l'escola abraça des d'alumnes infants (a partir de 3 anys) fins a adults (sense límit d'edat).

Aquesta oferta comprèn:

Música en família: per als nens i nenes de 3 anys. Es tracta d’una sessió de 30 minuts setmanals de sensibilització musical que els infants comparteixen amb un familiar. Són classes de 5 infants com a màxim.

Educació Infantil: a partir dels 4 anys. Està composada de dos cicles: SENSORIAL i INICIACIÓ, cadascun de 2 cursos de durada. En el cicle de Sensorial els alumnes fan Música i Moviment i Cant Coral. En el cicle d’Iniciació, a més d’aquestes assignatures es fa la Roda d’instruments (als 6 anys) i es comença a estudiar un instrument (als 7 anys).

Nivell Elemental: dels 8 als 11 anys. Està format per 4 cursos on els alumnes cursen llenguatge musical, cant coral, instrument i grup instrumental.

Accés al Pas de Grau: quan l'alumne acaba el Nivell Elemental i vol continuar els estudis de Grau Mitjà en un conservatori de música, se’l prepara durant un any per a fer la prova d’accés obligatòria per a poder accedir-hi.

Tallers: dels 12 als 15 anys. Quan l’alumne acaba el Nivell Elemental i vol continuar fent música a l'Escola, pot fer-ho cursant uns tallers que comprenen tres assignatures (una teoricopràctica, l’instrument que han cursat al Nivell Elemental i una agrupació), a més, hi ha la possibilitat de cursar instrument complementari. Hi ha 4 nivells de Tallers.

Tallers Lliures: a partir de 16 anys. Està pensat per a aquells alumnes que no han cursat el Nivell Elemental a l'Escola però que volen fer música d'una manera pràctica. Poden estudiar instrument o formar part d'una agrupació.

Cursos d'Adults: a partir de 18 anys. Els alumnes adults també tenen cabuda en aquesta escola. Poden començar de zero o bé per què han anat fent música fins arribar a aquest nivell. Poden estudiar instrument i llenguatge musical (pels que no havien fet música amb anterioritat), hi ha la possibilitat també de formar part d'alguna de les agrupacions.
Agrupacions
CORALS:
L’escola compta amb tres cors, l’assistència als quals és obligatòria pels alumnes que cursen Nivell Elemental i als que hi poden accedir també nens i nenes als que els hi agradi cantar i que no segueixin cap cicle formatiu al nostre centre.
• Cor Piula (4 i 5 anys)
• Cor Cuereta (6 i 7 anys)
• Cor Mallerenga (8 a 11 anys)

INSTRUMENTALS:
Hi ha dos tipus d’agrupacions instrumentals a la nostra escola, les que formen part del currículum de Nivell Elemental, i són obligatòries pels alumnes que cursen aquests estudis i les que no. Algunes agrupacions lliures estan obertes a persones que no han cursat estudis a l’escola de música.

Agrupacions de Nivell Elemental (alumnes de 8 a 11 anys):
• Grup Instrumental de Flautes travesseres i Guitarres: VentaCordes
• Grup Instrumental de Pianos i plaques (carillons, metal·lòfons i xilòfons): PicaTecles
• Grup instrumental de violins, violes i violoncels: Els Pizzicats
• Grup Instrumental de gralles i timbals: Els Martinets

Agrupacions Lliures: cada agrupació té unes característiques d'alumnat concretes
• Red Bek
• TeenGroup
• AdultGroup
• Grup Tradi
• Percussió Corporal
• Grup de Grallers
• Cobla Serramont
• Orquestra Orff